Когато няма враг, всички са храбри

Храбростта е знаме, което всички обичат да развяват. Храброст се проявява по бойните полета, но и в мирно време. Проява на смелост ли е да се опълчиш на неправдата? Проява на храброст ли е да громиш властта във Фейсбук?

 • Не оръжието дава мъжество (азербайджанска пословица).
 • Където е силата, там законът е безсилен (латвийска пословица).
 • От смелия и смъртта бяга (руска пословица).
 • На храбрия не е необходима дълга шпага (френска пословица).
 • Смелият побеждава опасността, преди да я е изпитал (латинска сентенция).
 • Смелият пред меч глава не скланя (китайска пословица).
 • Силният човек и водопадът сами си проправят път (английска пословица).
 • Лодка, натоварена с храброст, не потъва (бенгалска пословица).
 • За смелия и тоягата е оръжие (каракалпакска пословица).
 • Когато няма враг, всички са храбри (калмикска пословица).
 • Късметът помага на смелите (португалска пословица).
 • Приятелят, жената, слугата, разумът и смелостта се изпитват в беда (древноиндийска пословица).
 • Храбър се пише този, който не е бил на война (абхазка пословица).
 • Храбър е човекът, който укротява тигри, храбър е човекът, който покорява страни, но този, който покорява себе си, е по-храбър и от единия, и от другия (древноиндийски афоризъм).

За да проявиш храброст, се изисква воля. Тя показва способността на човека съзнателно да управлява своите постъпки и да преодолява препятствията по пътя си. Волеви натури ли сме?

 • Където волята настъпва, трудностите отстъпват (полска пословица).
 • Човек без воля е като нож без стомана (китайска пословица).
 • Мнозина имат желание да постигнат нещо, но малцина имат воля за това (английска пословица).
 • Който няма воля, всичко му е неволя (българска пословица).
 • Ако би имало твърда воля, и планината би се превърнала в поле (китайска пословица).
 • Който няма воля, всичко го боли (полска пословица).
 • Волята е по-висша от разума (латинска сентенция).
 • Родителите са ти дали живот, волята си възпитавай сам (китайска пословица).

За да проявим храброст, трябва да се преборим с гнева. Разгневеният човек често губи контрол над себе си и над ситуацията, в която е попаднал. Гневът може да ни даде само лоши съвети.

 • Да победиш своя гняв означава да победиш най-големия си неприятел (латинска сентенция).
 • Господар ли си на своя гняв, господар си на всичко (руска пословица).
 • Разсърденият няма ни очи, ни уши (бенгалска пословица).
 • Който стане с гняв, сяда със загуба (турска пословица).
 • При безсилие гневът е много силен (хинди пословица).
 • Който не отговаря на гнева с гняв, спасява двама – и себе си, и другия (древноиндийски афоризъм).
 • Помнете, че гневът причинява по-голяма вреда от онова, за което се гневим (гръцка пословица).
 • Гневът отначало е безумие, а после разкаяние (арабска пословица).
 • Гневът крачи напред, умът – отзад (тюркменска пословица).

 

Препоръчваме ви и „Слабият винаги е виновен“