Не всичко, що блести, е злато

Лъскави витрини, лъскави автомобили, лъскави сгради, лъскави хора… Но, както бе написано от анонимен автор на една стена, хора много, но човеците са малко… Как да разпознаем човеците сред анонимното множество и фалшивия блясък? И как да не бъдем част от сивотата днес?

 • Ако почитаха заради брадата, козелът отдавна щеше да е шейх (Азерска пословица).
 • Яж това, което харесва на теб, но обличай това, което се харесва на другите (Арабска пословица).
 • Хубавата дреха не прави човека (Българска пословица).
 • Облеклото краси човека, а метлата – дома (Асирийска пословица).
 • Не гледай делвата, а онова, което е в нея (Еврейска пословица).
 • Каквато е изкъпаната врана, такава е и некъпаната – черна (Латинска сентенция).
 • Не трябва да се съди за торбата по етикета й (Френска пословица).
 • Колкото и да е нагиздено, магарето си е все магаре (Таджикска пословица).
 • Даже и от злато да направят цървул, той пак ще си остане цървул (Татарска пословица).

Мъдрите са казали: „За да не бъдете излъгани от хората, не трябва да се доверявате нито на името, нито на дрехите. А за да не бъдете излъгани от книгите, не трябва да се доверявате нито на заглавието, нито на обложката“. Как да постигнем истинските неща, без да бъдем излъгани? Достатъчно ли е само да си ги пожелаем?

 • За сърце, което иска, няма нищо невъзможно (Английска пословица).
 • Който иска да направи нещо, намира начини. Който не иска да направи нищо – намира причини (Арабска пословица).
 • Голямо желание – голямо разочарование (Бенгалска пословица).
 • Не следвай неумерени желания, но и не потискай всичко, което желаеш (Древноиндийски афоризъм).
 • Където отива желанието, там и краката по-бързо вървят (Италианска пословица).
 • Честит е не онзи, който има това, което желае. Честит е този, който не желае това, което няма (Латинска сентенция).
 • От желание още никой не е станал богат (Немска пословица).
 • Който мисли, че ще угаси своите желания, като ги удовлетвори, прилича на безумец, който се стреми да угаси пожара със слама (Персийска пословица).
 • Който не чука, не му отварят (Руска пословица).
 • Който не иска, когато може, няма да може, когато поиска (Сръбска пословица).
 • Торбата на желанията е бездънна (Японска пословица).
 • Който няма нищо, търси нещо. Който има нещо, търси всичко (Чешка пословица).
 • Извънредно силното желание не се съобразява с благоразумието (Източноафриканска пословица).
 • Не искай и не съжалявай за невъзможните неща (Турска пословица).

На немския драматург Фридрих Хебел принадлежи мисълта: „Който започва с това, че вярва на всички, завършва с това, че счита всекиго за мошеник“. Можем ли да живеем само с вяра и надежда?

 • Който лесно вярва, лесно се лъже (Латинска сентенция).
 • Който тръгва на лов за надежда, той лови мъгла (Немска пословица).
 • Само с надежда целта си няма да постигнеш (Арабска пословица).
 • Който живее само с надежда, умира от глад (Турска пословица).
 • Ако обещаеш и го направиш, си човек. Ако не обещаеш, но го направиш, си лъв. А ако обещаеш и не го направиш, си най-обикновено магаре (Кюрдска пословица).

Ще завършим с древноиндийския афоризъм: „Богатството напуска умрелия на прага на дома му. Приятелите и роднините го напускат на гробищата. Само добрите и лошите дела го следват и след смъртта…“.

На още пословици и поговорки можете да се насладите в „Здравият е най-богат“.