Очарованието на глупостта

Да повярваме ли че глупостта може да бъде очарователна? Не, тук няма да говорим за блондинки. За тях е писано много, но, повярвайте, не всичко е вярно. Глупостта и лекомислието се срещат при всички, не само при русокосите.

 • Глупостта не са могли да победят дори и боговете (Йохан Шилер).
 • Глупостта е дар божи, но не бива да се злоупотребява с нея (Бисмарк).
 • Всички говорят за глупака и самохвалкото, че е глупак и самохвалко. Но никой не казва това на самия него и той умира, без да знае за себе си това, което знаят всички (Жан дьо Лабрюйер).
 • Човек, който настоятелно повтаря, че не е глупак, обикновено има някакво съмнение по този въпрос (Уилсън Мизнер).
 • Има отлично облечени глупаци, има и нагиздени глупости (Никола Шамфор).

Има ли полза от глупостта и глупаците? Може би без тях животът ще бъде твърде скучен…

 • Глупаците в света са повече от мошениците, иначе мошениците не би имало от какво да живеят (Самюел Бътлър).
 • Ако нямаш глупави мисли, няма да имаш и глупави постъпки (Конфуций).
 • Няма нищо по-глупаво от желанието да бъдеш винаги по-умен от всички (Франсоа дьо Ларошфуко).
 • Да бъдем благодарни на глупаците. Ако ги нямаше, другите не биха успели в живота (Марк Твен).
 • Обществото на глупаците е несравнимо по-приятно на глупака, отколкото обществото на всички велики умове, взети заедно (Артур Шопенхауер).

Всъщност, как се появяват глупаците? Раждат се такива или това качество се придобива впоследствие? Лечима ли е глупостта?

 • Всеки човек има право да бъде глупав, против това нищо не може да се каже. Но и това право трябва да се използва с известна мярка (Карл Бьорне).
 • Глупак, който съзнава, че е глупак, вече не е глупак (Фьодор Достоевски).
 • Учен глупак е този, който е прочел за всичко на света и просто е запомнил прочетеното (Хенри Шоу).
 • С годините човек губи всичко: младост, красота, здраве, честолюбиви пориви… Само глупостта не напуска хората (Лудовико Ариосто).
 • Глупостта ни придружава за цял живот. Ако някой изглежда все пак разумен, то е само затова, че неговата глупост е съразмерна с възрастта и положението му (Франсоа дьо Ларошфуко).
 • Начетеният дръвник е най-досадната разновидност на глупака (Джеймс Тейлър).

Да се борим с глупаците, да им прощаваме великодушно? Или ще е по-добре да се примирим с тях?

 • Глупостта никога не прекрачва граници. Където стъпи, там е територията й (Станислав Лец).
 • Не може върху основата на глупостта да се издигне сградата на ума (Мигел де Сервантес).
 • Да разсъждаваш с глупаци е все едно да палиш свещи на слепци (Пиер Буаст).
 • За да се разбере цялата глупост на глупостта, тя трябва да се извърши (Василий Ключевски).
 • Колко често хората използват своя ум за вършене на глупости (Франсоа дьо Ларошфуко).

В заключение нека се насладим на един древноиндийски афоризъм: „Има още ум у глупака, който съзнава своята глупост, но навярно няма ум у този, който е твърдо уверен в своята мъдрост“.

 

Препоръчваме ви и  „Ум царува, ум робува…“