Слабият винаги е виновен

Хората се делят на силни и слаби. Страхът често спохожда най-вече слабите. Дали това е по рождение или се придобива през дългия жизнен път е трудно да се каже. Но това качество до голяма степен определя поведението ни и отношението на другите към нас.

 • Слабият винаги е виновен (азербайджанска пословица).
 • Ако спътникът ти е страхлив, не се бори с мечка (адигска пословица).
 • Не оседлаеш ли страха, няма да постигнеш желанията си (арабска пословица).
 • Страхливците имат блянове, смелите имат прозрения (китайска пословица).
 • Куц вълк всяко куче го дърпа (арабска пословица).
 • Бедни са хората без дарби. Слаби са хората без стремежи (китайска пословица).
 • Шпагата на страхливия няма нито дръжка, нито острие (италианска пословица).
 • По-бързо се случва това, от което се страхуваш, отколкото онова, на което се надяваш (латинска сентенция).
 • По-добре лошо да вървиш, отколкото гордо да бягаш (немска пословица).
 • Великите хора имат воля за успех; слабите – само желания (китайска пословица).
 • Страхувай се от този, който се страхува от теб (персийска пословица).
 • Ръждивият гвоздей лесно се изкривява (унгарска пословица).
 • В очите на страхливия всичко изглежда голямо – и опасностите, и трудностите (китайска пословица).
 • Страхът има голяма крачка (френска пословица).

Характерите ни са различни. Някои в живота си са по-умерени, други волно или неволно попресоляват манджата, а трети са си направо фанатици. Кои живеят по-спокойно?

 • Умереността е и богатство, и достойнство (арабска пословица).
 • Не бъди по-солен от солта и по-сладък от меда (башкирска пословица).
 • Не прави всичко, което можеш; не харчи всичко, каквото имаш; не вярвай на всичко, което чуеш; не казвай всичко, което знаеш (китайска пословица).
 • Бъди умерен в три неща: любовта, яденето и печеленето на пари. Бъди неумерен в три неща: учението, сръчността и щедростта (древноиндийски афоризъм).
 • Който не знае мярка, ще скърби и при богатство (китайска пословица).
 • Ако добрата реч се повтори три пъти, даже и кучето се отвръща (китайска пословица).
 • Всичко, което е прекалено, вреди (латинска сентенция).
 • Не бъди толкова сладък, че да те изядат (пущу пословица).
 • В работата и сделките, в прилагането на власт, в говоренето и в наслажденията — никога не отивай прекалено далеч (китайска пословица).
 • Прекалеността е винаги недостатък (френска пословица).
 • Когато си ял много и медът горчи (чеченска пословица).
 • Да харчиш пари е хубаво, лошо е, когато броиш останалите (бенгалска пословица).