Умният сиромах и гъските

Днес в поредицата „Приказки за хора и животни“ ще ви разкажем още една приказка. В нея има и хора, и животни. Започваме!

Имало едно време двама съседи. Комшии, както им викали тогава. Единият бил много богат, другият – беден.

В един слънчев ден в двора на бедняка кацнала гъска. Приказката не уточнява как се е случило това и откъде е долетяла. Но сиромахът се зарадвал. Защото жена му и дечицата му били гладни. А и той не бил хапвал от доста време.

Отпърво помислил стопанката му да сготви гъската. После се отказал. Защото у дома му имало гъска, но нямало хляб. Та решил беднякът да занесе гъската на съседа си и я размени за хляб. Речено – сторено.

Богатият се съгласил, но рекъл:

– Ние в къщи сме шестима, за да няма сърдите, искам да разделиш гъската поравно.

Сиромахът се замислил и отсъдил:

– Главата и шията – за чорбаджията, защото е най-главен в къщата, трътката – на жена му, защото е добра домовница и все в къщи си седи, за синовете – краката, понеже по цял ден ходят и работят, за дъщерите – крилете, защото все някога ще се задомят и ще излетят от дома. А тялото на гъската е най-справедливо да остане за мен, защото е само едно, а всички други получиха своята част.

Замислил се богаташът… Всичко било справедливо. Дал му хляб, сиромахът си взел тялото на гъската и се разделили по живо, по здраво.

Случката се разчула в селото. Не щеш ли, в двора на друг бедняк кацнали цели пет гъски. И той се зарадвал. Взел ги и ги занесъл при богаташа, за да ги размени за хляб.

Богатият се съгласил, но пак казал:

– Ние в къщи сме шестима, искам да разделиш гъските поравно.

Човекът мерил, кроил… Но как да раздели поравно пет гъски на шест души? Тогава богатият го посъветвал:

– Иди и извикай комшията ми, който справедливо раздели едната гъска. Той ще ти помогне.

Пристигнал умният комшия, помислил, помислил, па предложил:

– Богатият ми съсед и жена му са двама, вземат едната гъска и стават трима. Синовете му са двама, вземат втората гъска и стават трима. Дъщерите му и те са две, вземат третата гъска – също стават три. Остават две гъски, и аз един – ставаме трима.

Почесал се богатият по главата, но какво да каже – всичко било честно и поравно. Съгласил се на делбата. Човекът с петте гъски си получил хляба, защото такава била уговорката – пет гъски срещу хляб. А умният сиромах зарадвал жената и децата си с две гъски.

 

Ето и друга приказка за хора и животни – „Глупавият чорбаджия“.