Posted in Пословици и поговорки

Слабият винаги е виновен

Хората се делят на силни и слаби. Страхът често спохожда най-вече слабите. Дали това е по рождение или се придобива през дългия жизнен път е трудно да се каже. Но…

Продължете четенето >>>